ZNOT 2016

 

 

 

POJASNILA
BON  BONUS TOČKE ZARADI DEKLET V EKIPI
TOP TOPOTEST
KOT PRIHOD POD KOTOM
IQ IQ TEST
PRES PRESENEČENJE
BOMBE BOMBE!
SPR SPRETONOSTNO TEKMOVANJE
KTVP VRISANA POT
KT  ŠTEVILO NAJDENIH KONTROLNIH TOČK BREZ MRTVE KT
ZAM  ZAMUDA PRI ČASU (-2 TOČKI ZA 1 MINUTO ZAMUDE)
SKICA SKICA TERENA POD KOTOM
MINC MINSKO POLJE

 

 

 

 

© 2017 ZNOTi Vse pravice pridržane; RST-stran